Vær obs på at ting av nyere dato kan ligge underst !Vakter på Rudskogen 2023,

for Sangkoret Freidig

 

Ny sesong på Rudskogen nærmer seg. Det er et

fint tilskudd i korkassa😊

I år har vi betalt per time og det er viktig at dere

blir registrert av ansvarlige på Rudskogen når

dere har møtt opp på dugnadsvakten.

Vi gjør som tidligere år, 2 vakter pr. medlem.

 

Det er mulig å kjøpe seg fri fra vakter for de som

ønsker det. Prisen for dette er kr. 1.250,- pr vakt. 

Det er også mulig å ta ekstra vakter som

tilgodeses med kr. 1100,- pr. vakt.

 

For dere som ikke har ferie under sommer

Gatebil, er det fint om dere velger vakter i juli,

uke 27, 6.- 9. juli. Høststevnet er lagt til

1. – 3. sept.

 

Oppmøte er alltid ved hovedporten/inngang

Glacio. Der får dere beskjed om hvor dere skal

være. Ta med stol, mat og drikke. Tid og dato på vaktene kan bli endret.

 

Viktig at vi står vaktene våre i sin helhet, eller til vi blir sendt hjem av de ansvarlige!

Vaktlisten er bindende. Hver enkelt har ansvar for å bytte vakten dersom de ikke kan ta den selv.

 

Det er veldig hyggelig og sosialt på denne dugnaden, ryddighet fra arrangørens side og mange hyggelige tilreisende under Gatebil 😊 Hvis du ikke ønsker å delta på dugnaden gir du beskjed til Jan Aage, så faktureres du for frikjøpet.

 

 Styret