Vakter på Rudskogen 2023

Ny sesong på Rudskogen nærmer seg. Det er et fint tilskudd i korkassa😊

I år har vi betalt per time og det er viktig at dere blir registrert av ansvarlige på Rudskogen samt melde ifra til Jan Aage (908 09 078) når dere har møtt opp på dugnadsvakten. Vi gjør som tidligere år, 2 vakter pr. medlem.

Det er mulig å kjøpe seg fri fra vakter for de som ønsker det. Prisen for dette er kr.1.250,- pr vakt.  Det er også mulig å ta ekstra vakter som tilgodeses med kr. 1100,- pr. vakt.

For dere som ikke har ferie under Gatebil, er det fint om dere velger vakter i juli, uke 27. Høststevnet er lagt til 9. – 11. sept.

Oppmøte er alltid ved hovedporten/inngang Glacio. Der får dere beskjed om hvor dere skal være. Ta med stol, mat og drikke. Tid og dato på vaktene kan bli endret.

Viktig at vi står vaktene våre i sin helhet, eller til vi blir sendt hjem av de ansvarlige!

Vaktlisten er bindende. Hver enkelt har ansvar for å bytte vakten dersom de ikke kan ta den selv.

Det veldig hyggelig og sosialt på denne dugnaden, ryddighet fra arrangørens side og mange hyggelige tilreisende spesielt under Gatebil 😊 Hvis du ikke ønsker å delta på dugnaden gir beskjed til Jan Aage, så faktureres du for frikjøpet.

Styret